Доопрацювання Положення про Архітектурну Палату НСАУ __ пропонується підготувати зміни до IV Пленуму правління НСАУ, що має відбутися __ 21 березня 2019 р.

Головам місцевих організацій НСАУ
Головам регіональних осередків Архітектурної Палати НСАУ

Шановні колеги!

23 листопада 2018 р. на ІІІ Пленумі правління прийняли надзвичайно важливе рішення – затвердження Положення про Архітектурну Палату НСАУ, що надало нам можливість провести 17 грудня 2018 р. Установчу Конференцію Палати, обрати її керівні органи, розпочати формування її структурних підрозділів. Фактично розпочато новий етап реалізації планів по розвитку самоврядування в нашій професійній сфері.

Але на пленумі 23 листопада 2018 р. і на Конференції Палати 17 грудня 2018 р. було вказано на необхідність доопрацювання окремих положень документа.

В зв’язку з цим пропонуємо підготувати до IV Пленуму правління, який намічено провести 21 березня 2019 р., зміни до Положення про Архітектурну Палату НСАУ.

Роботу пропонується організаційно побудувати в такій спосіб:

  • зведення пропозицій щодо змін до Положення буде здійснювати робоча комісія, створена відповідно до наказу Президента НСАУ від 25 жовтня 2018 р. № 13; комісію очолює віце-президент НСАУ, заступник Голови Архітектурної Палати НСАУ Пікущенко О.Л.;

завдання комісії – опрацювати усі зауваження і пропозиції щодо змін до Положення, узагальнити їх і до 28.02.2019 року винести Правлінню Спілки до розгляду на IV Пленумі, після чого їх буде направлено в місцеві організації Спілки та головам структурних підрозділів Палати;

  • враховуючи наведене, просимо вас, шановні колеги, ще раз привернути свою увагу до Положення про Палату і направити до 20 лютого цього року свої пропозиції щодо змін в робочу комісію на ім’я голови комісії Пікущенка Олега Леонідовича на електронну адресу: piktoparch@gmail.com, просимо також продублювати ваші пропозиції на електронну адресу: arhitektor2@gmail.com (Гусакову В.М., Чижевському О.П.).

Бажаємо успіхів і сподіваємось на плідну співпрацю.

Додаток :
Положення про Архітектурну Палату НСАУ, затверджене ІІІ Пленумом правління НСАУ ХХ скликання 23 листопада 2018 року.

 

Президент НСАУ                                                       Голова Архітектурної Палати НСАУ
Гусаков В.М.                                                                  Чижевський О.П.

30. 01. 2019 р.

Положення про АПУ
2 арк.   3 арк.   4 арк.   5 арк.   6 арк.   7 арк.   8 арк.   9 арк.

 

Крім того, членів Миколаївської обласної організації НСАУ просимо ознайомитися з Положенням про регіональний осередок АП НСАУ для внесення пропозицій.

ПОЛОЖЕННЯ  про регіональний осередок  Архітектурної Палати  Національної спілки архітекторів України

Правління Миколаївської обласної організації НСАУ