08.11.2018 г.__ Приглашаем на Общее отчетно-перевыборное собрание Николаевской областной организации НСАУ

Уважаемые коллеги приглашаем на Общее отчетно-перевыборное собрание Николаевской обл. организации НСАУ  08.11. 2018 г.  в 17.15   ул. Потемкинская, 42  (офис)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет правления Организации о проделанной работе за период 2015-2018 гг.
Выводы ревизионной комиссии.

2. Выдвижение кандидатов в руководящие органы Организации.
Выборы председателя правления, членов правления и ревизионной комиссии.
3. Разное.   

Председатель правления Николаевской обл. организации НСАУ      В. В. Сысоев

P. S.  Назначено время проведения пленума НСАУ :

Сисоєву В.В 001Проект

Порядок денний
III Пленуму правління
Національної спілки архітекторів України
XX скликання

23 листопада 2018 р.
м. Київ

  1. Про стан справ з реалізації Національною спілкою архітекторів України статусу саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності. Формування Архітектурної Палати НСАУ – стан справ, завдання на перспективу.

Допов. віце-президент НСАУ Чижевський О.П.

  1. Про призначення дати і місця проведення установчої Конференції Архітектурної Палати. Узгодження порядку денного Конференції.

Допов. віце-президент НСАУ Чижевський О.П.

  1. Про пропозиції до Положення про Архітектурну Палату Національної спілки архітекторів України. Затвердження скорегованого Положення про Палату.

Допов. віце-президент НСАУ Пікущенко О.Л. 

  1. Про висунення кандидатур на посади Голови Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України та його заступника для обрання їх Конференцією Палати.

Допов. президент НСАУ Гусаков В.М. 

  1. Про формування Ради Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України. Схвалення пропозицій щодо кандидатур до Ради Палати для обрання їх Конференцією Палати.

Допов. президент НСАУ Гусаков В.М.

  1. Про напрямки діяльності та інституціональну структуру Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів (комісії, комітети за напрямками діяльності). Про позиції щодо кандидатур голів комісій, комітетів Палати.

Допов. віце-президент НСАУ Чижевський О.П.