Рішення XX з’їзду НСАУ

Лист щодо Рішення XX з’їзду НСАУ

РІШЕННЯ
XX з’їзду
Національної спілки архітекторів України

22 грудня 2017 р.
м. Київ

         Заслухавши та обговоривши звіт правління НСАУ про роботу за період з 12.12.2014 р. по 22.12.2017 р. та інші питання Порядку денного, з’їзд

у х в а л ю є:

 1. Визнати роботу правління Національної спілки архітекторів України за звітній період задовільною .
 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії НСАУ.
 3. Обрати президентом Національної спілки архітекторів України на наступний трирічний період до чергового з’їзду НСАУ у 2020 р. заслуженого архітектора України, лауреата Державних премій України в галузі архітектури (1995; 2010 р.) Гусакова Володимира Миколайовича.
 4. Затвердити зміни та доповнення до діючого Статуту Національної спілки архітекторів України з урахуванням висловлених делегатами з’їзду зауважень та пропозицій (додаток 1).

4.1.  Доручити редакційній комісії зїзду у складі Гусакова В.М., Жежеріна В.Б., Яреми О.Б., Заліщука О.Ю., Богданова І.В., Бойка Я.О., Вʼязовського В.Є., Глазиріна В.Л., Удовіченка О.С. протягом місяця підготувати нову редакцію Статуту НСАУ та необхідні матеріали для подання Статуту на реєстрацію у встановленому законодавством порядку.

4.2.  Президенту НСАУ Гусакову В.М. забезпечити до 30 січня 2018 р. подання нової редакції Статуту на реєстрацію.

4.3.  Правлінням місцевих організацій НСАУ після реєстрації нової редакції Статуту Спілки внести відповідні зміни та доповнення до Статутів своїх організацій.

 1. Доручити президії правління НСАУ у 2-місячний термін організувати підготовку та подання на розгляд II пленуму правління НСАУ XX скликання плану заходів з реалізації Стратегії діяльності Спілки у 2017-2020р.р.
 2. Затвердити порядок формування керівних органів НСАУ до чергового з’їзду НСАУ у 2020 р. (додаток 2).
 3. Затвердити персональний склад правління НСАУ XX скликання, підготовлений за пропозиціями місцевих організацій Спілки (додаток 3).
 4. Затвердити представницький склад президії правління Національної спілки архітекторів УкраїниXX скликання з наступним затвердженням персонального складу правлінням Спілки (додаток 4).
 5. Затвердити склад статутних комісій Національної спілки архітекторів України:

— Ревізійної комісії НСАУ (додаток 5);
— комісії НСАУ з професійної практики архітекторів (додаток 5).

9.1.  Враховуючі зауваження делегатів з’їзду щодо складу комісії НСАУ з авторського права і професійної етики та комісії НСАУ з питань відзначення державними нагородами України доручити правлінню НСАУ доопрацювати питання щодо складу цих комісій та прийняти рішення щодо їх затвердження на II Пленумі правління НСАУ XX скликання.

 1. Вважати за необхідне звернутись до Президента України від делегатів XX з’їзду НСАУ щодо критичної ситуації, яка склалась в галузі через діяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції.

10.1. Затвердити текст Звернення з врахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли від делегатів з’їзду під час обговорення (додаток 6).

10.2. Президенту НСАУ Гусакову В.М. забезпечити направлення Звернення до Президента України та розмістити текс Звернення на веб-сайті Спілки до 30 січня 2018 р.

 1. Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України з приводу критичного стану справ в архітектурно-містобудівній сфері України.

11.1. Принципово підтримати текст Звернення. Редакційної комісії з’їзду доопрацювати текст.

11.2. Президенту НСАУГусакову В.М. забезпечити направлення Звернень до Президента України, Кабінету Міністрів і Верховної Ради України та розмістити текст Звернень на веб-сайті Спілки.

 1. Затвердити рішення місцевих організацій НСАУ про прийом до членів НСАУ та виключення із членів НСАУ (додаток 7).

Президент
Національної спілки
архітекторівУкраїни                                                             В.М. Гусаков

Рішення 2 ст.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ
РЕГЛАМЕНТ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ Додаток 1 до Рішення
П О Р Я Д О К формування керівних органів Додаток 2 до Рішення
С К Л А Д правління НСАУ Додаток 3 до Рішення
Президія правління Додаток 4 до Рішення
ФОРМУВАННЯ СТАТУТНИХ КОМІСІЙ НСАУ Додаток 5 до Рішення
Додаток 6 ст. 1
Додаток 6 ст. 2
Додаток 7 до Рішення

Шановні  колеги  — архітектори,  проектувальники,  члени Національної спілки архітекторів Украіни!
Пропонуємо ознайомитися з матеріалами РІШЕНЬ XX з’їзду Національної спілки архітекторів України та маємо надію, що інформаційна сторінка нашого сайту приносить деяку користь та має сенс. Пишіть коментарі щодо викладеного матеріалу.

З  повагою  правління  Миколаївської організації  НСАУ.