Обсуждение условий АРХИТЕКТУРНОГО конкурса реконструкции площади СОБОРНОЙ

ПРОГРАМА  ТА  УМОВИ
всеукраїнського архітектурного закритого бліц-конкурсу
на визначення кращої концепції благоустрою Соборної площі та частини Флотського бульвару
у м. Миколаїв

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Програма та умови визначають порядок та умови проведення всеукраїнського архітектурного закритого бліц-конкурсу  на визначення кращої концепції благоустрою Соборної площі та частини флотського бульвару у м. Миколаїв (надалі – конкурс) відповідно до Порядку проведення архітектурних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137.
1.2. Підставою для проведення конкурсу є:
1.2.1. Розпорядження Миколаївського міського голови від “____” _________2017 року №___________ .
1.3. Замовник конкурсу — комунальна установа Миколаївської міської ради “Агенція розвитку Миколаєва” (далі — замовник). Програма та умови конкурсу складені за участю Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.

1.3.1. Координати:
Адреса організатора: 54000, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. 512.
тел. (093)116-70-26.
e-mail: info@mda.mk.ua
Офіційна веб-сторінка конкурсу: contest.mda.mk.ua

1.3.2. Замовник конкурсу забезпечує:

підготовку інформації та оголошень, пов’язаних з проведенням конкурсу, для опублікування в періодичній пресі та у мережі Інтернет;
підготовку, тиражування та розсилку програми та умов конкурсу, а також відповідних вихідних даних;
утворення журі та формування його складу та залучення експертів конкурсу;
запрошення до участі в конкурсі окремих фахівців, авторських колективів, юридичних осіб;
організацію реєстрації учасників, надання їм конкурсної документації;
надання необхідних приміщень для роботи журі, відповідального секретаря конкурсу та експертів, прийому конкурсних проектів та їх тимчасового зберігання;
проведення експертизи конкурсних проектів;
організацію виставки конкурсних проектів;
проведення громадського обговорення результатів конкурсу;
здійснення фінансування витрат, пов’язаних з проведенням конкурсу, та виплату премій переможцям.
1.4. Вид конкурсу: всеукраїнський архітектурний закритий бліц-конкурс. Конкурс проводиться в один тур.
1.5. Конкурс проходить за підтримки фонду “Westrn NIS Enterprise Fund” в рамках реалізації проекту замовника “Реконструкція центральної частини Миколаєва”.

 1. ТЕМА ТА МЕТА КОНКУРСУ

2.1. Тема конкурсу:
організація громадського простору на Соборній площі та частині Флотського бульвару у м. Миколаїв.
2.2. Мета конкурсу:
визначення кращої концепції благоустрою Соборної площі та частини Флотського бульвару у м. Миколаїв згідно з принципами сталого розвитку та світовими тенденціями розвитку громадських просторів.

 1. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ:

3.1. Основні завдання, які ставляться перед конкурсантами для створення громадського простору:
пошук кращого архітектурного рішення організації громадського простору на Соборній площі та частині Флотського бульвару у м. Миколаїв;
залучення до проектування провідних українських фахівців у галузі архітектури та містобудування;
популяризація Соборної площі як майбутнього комфортного громадського простору.

3.2. Вимоги до конкурсних рішень

3.2.1. Ідеологічні:
Перед учасниками конкурсу ставиться завдання створити концепцію організації комфортного громадського простору на Соборній площі та частині Флотського бульвару за принципами сталого розвитку, яка стане взірцем для подальшого впровадження цього принципу в містобудівну практику Миколаєва.
Необхідно створити простір нової якості, а саме – при відвідуванні якої кожен відчуватиме себе гідним членом громади, і водночас самостійною частиною спільноти.
Проекти мають враховувати принципи сталого урбаністичного розвитку.

3.2.2. Містобудівні та архітектурно-планувальні:

Під час проектування потрібно:
вирішити питання містобудівного розвитку ансамблю Соборної площі як сучасного і комфортного громадського простору;
врахувати містобудівне, культурне, історичне, громадське значення головної представницької площі для Миколаєва;
створити умови для вільних зборів великої кількості людей;
розробити конкурсні пропозиції за принципами «універсального дизайну»;
розробити пропозиції з благоустрою території, що дасть змогу розкрити її великий суспільний та туристичний потенціал з використанням елементів ландшафтного дизайну, малих архітектурних форм (вуличні меблі, елементи освітлення тощо);
розробити пропозиції щодо організації руху транспорту та пішоходів по вул. Адміральській, вул. Лягіна, вул. Набережній та Інгульському узвозу з урахуванням тенденцій до пішоходизації громадських просторів та пріоритетності користувачів “1- пішоходи, маломобільні групи населення, 2 — велосипедисти, 3- власники автомобілів”.

врахувати результати конкурсу ідей для Соборної площі (http://soborna.mda.mk.ua/) та результатів громадського опитування щодо розвитку Соборної площі;
врахувати результати проекту КУ “Агенція розвитку Миколаєва” “Реконструкція центральної частини Миколаєва”, а саме документ “Аналіз та пропозиції щодо розвитку Соборної площі”;

3.2.3. Соціальні:

Створити комфортне естетичне та якісне середовище для відпочинку різних груп жителів міста.
Забезпечити реалізацію у просторі наступних соціальних практик:
Практики єднання людей та формування громадянської позиції;
Комунікативні практики (соціальна та культурна інтеракція – спілкування людей різного соціального статусу, всіх вікових груп, представників різних культур і спільнот);
Культурні практики (відзначення свят та проведення різноманітних масових культурних заходів);
Символічні практики (репрезентація символіки, розгортання регулярних “офіційних“ і “неофіційних“ ритуалів, трансляція національних ідей та загально-гуманістичних цінностей як на матеріальному рівні, так і за допомогою нематеріальних носіїв).

3.2.4. Економічні:

У складі конкурсного проекту розробити попередній кошторис витрат на:
розробку проектної документації;
проведення робіт з благоустрою території.

3.2.5. Інженерно-технічні:

Проектом передбачити:
створення велосипедної інфраструктури території з урахуванням пропозицій, наданих у розробленій та затвердженій рішенням Миколаївської міської ради “Концепції розвитку велоінфраструктури у м. Миколаїв”;
комплексне освітлення території та вечірнє підсвічування будівель;

3.3. Конкурсні рішення мають відповідати таким принципам:

сталий розвиток території;
активізація громадського простору;
врахування контексту та навколишнього середовища;
екологічність;
розвиток туризму;
доступність та зручність використання для всіх верств населення.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

4.1. Конкурсна документація складається з:
Програми та умов конкурсу.
Додатків.
Вихідних даних конкурсу.
Вихідні дані конкурсу готуються замовником конкурсу і надаються одночасно усім зареєстрованим в установленому порядку учасникам в електронному вигляді через завантаження з інтернету у форматі pdf на електронну адресу, зазначену в заявці на конкурс, або в офіційному листі-повідомленні про згоду на участь в конкурсі. Отримання конкурсної документації в друкованому вигляді не передбачається.

 1. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ НА КОНКУРС

6.1. Для участі в конкурсі потенційний учасник має надіслати заявку на участь у конкурсі на електронну адресу замовника: info@mda.mk.ua (в темі листа вказати “Заявка на участь у конкурсі”). Бланк заявки можна завантажити на офіційному сайті конкурсу contest.mda.mk.ua.
Після оформлення заявки замовник приймає рішення щодо участі заявника у конкурсі та надсилає йому запрошення до участі в конкурсі. Запрошення до участі в конкурсі є підставою для отримання учасником повного пакету конкурсної документації.
Проекти, подані без запрошення до участі в конкурсі, не зможуть взяти участь у конкурсі.
Замовник може надсилати запрошення до участі в конкурсі без попереднього оформлення потенційним учасником заявки на участь в конкурсі. В такому випадку потенційний учасник конкурсу за бажання взяти участь у конкурсі має надіслати офіційну відповідь на адресу замовника зі згодою взяти участь у конкурсі.

 1. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Участь у конкурсі є безкоштовною. Реєстраційний внесок учасниками конкурсу не сплачується.

 1. ВИМОГИ ДО ПОДАЧІ КОНКУРСНИХ РОБІТ

8.1. Деталізація розробки.
Стадія проектування: концепція
8.2. Склад конкурсного проекту:
Графічні матеріали — один планшет в електронному вигляді
Текстові матеріали — пояснювальна записка в електронному вигляді
Декларація авторства

8.3. Вимоги до оформлення конкурсних робіт:

Матеріали конкурсних проектів подаються на конкурс анонімно під девізом у вигляді шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку на планшеті, на всіх аркушах пояснювальної записки та декларації авторства.

8.3.1. Вимоги до графічних матеріалів:
1 (один) планшет розмірами 0,84 м шириною та 2 м висотою в електронному вигляді (формат pdf 300 dpi та jpg 150 dpi) з графічними матеріалами:
генеральний план зі схемою благоустрою території (М 1:500);
схема функціонального зонування зі схемою транспорту, пішохідних потоків та велосипедної інфраструктури (М 1:2000);
розгортка по основних композиційних вісях;
основні принципові рішення елементів благоустрою;
візуалізації запропонованих проектних пропозицій.
На конкурсних планшетах забороняється наносити будь-які тексти та знаки, які б дозволили ідентифікувати автора/авторів.
Система числення: конкурсні матеріали мають використовувати метричну шкалу вимірів.
Усі написи та друковані матеріали конкурсних проектів виконуються українською мовою.

8.3.2. Вимоги до оформлення текстових матеріалів:

Пояснювальна записка з описом запропонованих проектних пропозицій із зазначенням орієнтовної кошторисної вартості проектних робіт та робіт з благоустрою в електронному (в форматі pdf та doc) вигляді. Обсяг пояснювальної записки — не більше 2 аркушів формату А-4 друкованого тексту Times New Roman (12 кегль).

8.3.3. Вимоги до оформлення декларації авторства.

В Декларації авторства вказуються прізвища, імена, по-батькові автора/авторського колективу, адреси, номери контактних телефонів, умови розподілу суми можливої премії між членами авторського колективу, завірені їх підписами, ідентифікаційні коди автору/ авторського колективу, розрахункові рахунки автору/ авторських колективів та банківські реквізити;
Декларація авторства має бути подана разом з конкурсним проектом у сканованому вигляді у форматі pdf;
8.4. Кожному учасникові або авторському колективу дозволено подати лише один конкурсний проект. Подання, які представлятимуть варіанти рішень, буде відхилено.
8.5. У разі недотримання вимог до подачі конкурсних проектів проект розглядатися не буде.

 1. ФОРМА ПОДАЧІ

9.1. До закінчення терміну подачі проектів учасник конкурсу має подати повний комплект конкурсної роботи в електронному вигляді (планшет; пояснювальну записку; декларацію авторства) замовнику конкурсу, надіславши його на електронну адресу замовника info@mda.mk.ua.
Анонімність має бути збережена для усіх електронних файлів, призначених для подання. Файли мають бути названими девізом у вигляді шестизначного числа, який був обраний учасником.
Назва та максимальний розмір файлів повинні бути такими:
Планшет у форматі pdf
000000_Panel.pdf
100 Mb
Планшет у форматі .jpeg
000000_Panel.jpeg
100 Mb
Пояснювальна записка
000000_Description.doc
5 Mb
Декларація авторства
000000_Authorship_declaration.pdf
5 Mb
Сертифікат архітектора автора чи одного з колективу авторів
000000_Architect_lisence.pdf
5 Mb
Конкурсна робота компонується в папку під назвою девіза учасника «000000» та архівується під тією ж самою назвою «000000». Архів з конкурсною роботою завантажується на https://drive.google.com чи інший доступний в Україні файлообмінник. Посилання на скачування архіву відправляється учасником конкурсу на електронну адресу адресу замовника info@mda.mk.ua. Протягом доби на електронну адресу відправника повинно прийти підтвердження про отримання конкурсного проекту.

9.2. Останній термін подачі конкурсних проектів – 1.10.2017 до 23:59 год. за київським часом (GMT + 2 год.).

9.3. До офіційного оголошення переможця організатор конкурсу гарантує, що подані файли даних будуть використовуватися виключно у цілях попередньої оцінки та документування конкурсу, також гарантується їх конфіденційне збереження та нерозголошення перед третіми сторонами.
9.4. За результатами конкурсу, після проведення виставки конкурсних проектів, премійовані конкурсні проекти залишаються в організатора конкурсу. Всі інші автори можуть забрати протягом 30 днів після оголошення підсумків конкурсу та закриття виставки конкурсних проектів. Непремійовані проекти з інших населених пунктів авторам поштою не повертаються. Після закінчення зазначеного терміну невитребувані авторами конкурсні проекти знищуються, про що складається відповідний акт. Замовник конкурсу не несе відповідальності за збереження не витребуваних протягом зазначеного терміну проектів.

 1. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ

10.1. Подані на конкурс проекти будуть оцінюватись за такими критеріями:
відповідність принципам сталого розвитку території;
врахування містобудівної ситуації;
відповідність темі конкурсу та всім вимогам;
реалістичність запропонованих архітектурних, конструктивних та інженерних рішень. 

 1. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

11.1. Участь у конкурсі беруть окремі сертифіковані фахівці, авторські колективи, архітектурні бюро, що мають відповідний професійний досвід, які отримали запрошення від замовника.
Автор для виконання конкурсного проекту може сформувати творчий колектив як його керівник або учасник. До складу колективу можуть входити студенти творчих вищих навчальних закладів і фахівці суміжних професій: культурологи, соціологи, урбаністи, тощо.. Одна людина має право увійти до складу лише одного авторського колективу.
11.2. На участь у конкурсі не мають права ті, хто брав участь у підготовці та організації конкурсу, працівники замовника конкурсу, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових обов’язків.

 1. ЖУРІ КОНКУРСУ

12.1. Членів журі конкурсу обирає замовник для визначення кращих конкурсних проектів з поданих на конкурс, присудження їх авторам премій, заохочень у вигляді почесних грамот, дипломів та інших відзнак, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів. Журі конкурсу складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, провідних архітекторів та містобудівників, дизайнерів міського середовища. Голова журі та його заступники обираються на першому засіданні журі шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
12.2. Замовник призначає відповідального секретаря конкурсу. Відповідальний секретар конкурсу є водночас відповідальним секретарем журі і бере участь у його засіданнях без права голосу.
12.3. Склад журі затверджує замовник (Додаток 1). Замовник залишає за собою право вносити зміни до складу журі конкурсу в установленому порядку.
12.4. Члени журі:
не беруть участі в конкурсі, не консультують учасників та утримуються від публічних заяв до закінчення термінів проведення конкурсу;
не мають права розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проектів й присудженням премій та заохочень;
не можуть залучатися до участі в подальшій роботі над проектом, якому присуджено перше місце.
Засідання журі вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.
12.5. Рішення журі є остаточним і не може бути змінено. Рішення журі приймається простою більшістю голосів. Голосування проводиться по кожному проекту окремо. У разі рівного розподілу голосів, поданих за проект, голова журі має право вирішального голосу.
12.6. Якщо стає відомо, що серед зареєстрованих учасників конкурсу є прямі родичі члена журі, такий член журі має бути виключений зі складу журі.
12.7. Журі не розглядає конкурсні проекти:
відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;
анонімність яких було свідомо порушено;
такі, що не відповідають вимогам програми та умов конкурсу.
12.8. Підсумки конкурсу оформлюються:
протоколом про підсумки конкурсу, який містить оцінку конкурсних проектів та рекомендацій щодо їх використання, обґрунтування прийнятого рішення або причин відхилення конкурсних проектів від розгляду, інші міркування журі. Протокол підписують голова та секретар журі;
рішенням журі конкурсу про розподіл премій, яке підписують усі його члени, що брали участь у засіданні. Копія рішення журі надсилається до Національної спілки архітекторів України.
Зазначені документи передаються замовникові конкурсу в тижневий термін з дати підбиття підсумків.

 1. ЕКСПЕРТИ КОНКУРСУ

Для підготовки матеріалів конкурсу (програма та умови конкурсу, вихідні дані на проектування тощо) та для проведення експертизи конкурсних проектів замовник запрошує експертів конкурсу. Склад експертів конкурсу затверджує замовник конкурсу.

 1. НАДАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ

Усі питання, пов’язані з проведенням конкурсу, які виникають у зареєстрованих учасників, узагальнює замовник і разом з відповідями надсилає всім зареєстрованим учасникам на електронну адресу, зазначену під час реєстрації.
Якщо виникають питання хоча б у одного з учасників щодо програми та умов конкурсу, відповідь розсилається всім зареєстрованим учасникам.

 ПРЕМІЇ КОНКУРСУ

У конкурсі встановлено 3 (три) премії:
Перша (одна) — 45 000 грн.;
Друга (одна) — 25 000 грн.;
Третя (одна) — 15 000 грн.

 1. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ

Фінансування проведення конкурсу відбувається за рахунок замовника конкурсу із джерел, не заборонених законодавством.
Фінансування конкурсу проходить в рамках реалізації проекту замовника “Реконструкція центральної частини Миколаєва”.

 1. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Авторське право на конкурсний проект належить автору (авторам) і охороняється згідно із законами України «Про авторське право і суміжні права» та «Про архітектурну діяльність».

 1. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

17 серпня 2017 року — оголошення про конкурс, початок реєстрації учасників конкурсу.
30 серпня 2017 року — останній термін підтвердження участі у конкурсі та останній термін подачі заявок на зустрічні проекти на участь у конкурсі;
1 вересня 2017 року — отримання учасниками конкурсного завдання, початок конкурсного проектування;
1 жовтня 2017 року — приймання проектів, поданих на конкурс;
2 — 3 жовтня 2017 року — попередня експертиза конкурсних проектів;
4 — 5 жовтня 2017 року — друк проектів, підготовка експозиції;
6 — 7 жовтня 2017 року — голосування журі;
10 жовтня 2017 року — оголошення результатів конкурсу;
10 жовтня — 10 листопада 2017 року — виставка конкурсних проектів.

 1. ВИСТАВКА ТА ОБГОВОРЕННЯ КОНКУРСНИХ ПРОЕКТІВ

19.1. Виставка конкурсних проектів відбудеться протягом місяця після оголошення результатів конкурсу. Конкурсні проекти буде розміщено в мережі інтернет на офіційних веб-сайтах, сторінках замовника в соціальних мережах. Ці проекти може бути опубліковано в засобах масової інформації та в каталогах конкурсних проектів.
19.2. Громадське обговорення конкурсних проектів буде проводитися в мережі інтернет на офіційних веб-сайтах та сторінках замовника в соціальній мережі, а також шляхом публічних обговорень — зборів громади. Результати громадського обговорення буде оприлюднено в мережі інтернет на офіційних веб-сайтах та сторінках замовника у соціальних мережах.

 1. РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

20.1. Результати конкурсу буде оприлюднено на офіційних веб-сайтах, сторінках замовника в соціальних мережах та у засобах масової інформації.
20.2. За результатами конкурсу мають бути визначені переможці конкурсу. Автор/авторський колектив, якому присуджено першу премію конкурсу отримує право на подальше розроблення проекту.
20.2. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради візьме до уваги результати конкурсу для визначення підрядника на розроблення проекту.

 1. ЗМІНИ В КОНКУРСІ

21.1. Замовник конкурсу залишає за собою право скасувати або призупинити Конкурс, або змінити Програму та умови в установленому порядку, якщо, на думку замовника конкурсу, це вважається за необхідне, або в разі виникнення обставин поза його контролем.
21.2. Замовник конкурсу повинен повідомити учасників про відповідні дії.

 1. ОФІЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

22.1. Зголосившись взяти участь у конкурсі, учасник конкурсу погоджується з програмою та умовами конкурсу. Вся інформація, зібрана замовником конкурсу, використовується тільки для обробки і адміністрування подачі конкурсних робіт відповідно до програми та умов конкурсу. Всі дані, надані учасником конкурсу чи зібрані через сайт конкурсу, обробляються замовником конкурсу і зберігаються з граничною увагою і повагою.
22.2. Замовник конкурсу збирає особисту інформацію при зголошенні на участь у конкурсі, а також при подачі конкурсної роботи. Персональні дані учасників конкурсу використовуються тільки для адміністрування конкурсу. Контактні дані учасників конкурсу також використовуються для інформування про зміни, внесені у конкурс, а також можуть бути використані для інформування про нові конкурси.

Додаток 1

СКЛАД
журі архітектурного закритого бліц-конкурсу на визначення кращої концепції організації
громадського простору
на Соборній площі та частині Флотського бульвару
у м. Миколаївї

 

ПІБ ПОСАДА
Палеха Ганна Анатолієвна Начальник Управління містобудування та архітектури ММР, головний архітектор Миколаєва
Сисоєв Володимир Валерійович Архітектор, голова правління Миколаївської організації НСАУ
Бондар Ганна В’ячеславівна Архітектор, мистецтвознавець, заступник Головного архітектора міста Києва (2015-2017)
Зотов Віктор Олександрович Архітектор, засновник школи урбаністики CANactions

Чаплінський Юліан Михайлович

Начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР, головний архітектор Львова
Перцула Лариса Іванівна Архітектор, член правління Миколаївської організації НСАУ
Марухняк Світлана Миколаївна Архітектор, член Миколаївської організації НСАУ
Павлов Анатолій Петрович Архітектор, член Миколаївської організації НСАУ
Любаров Юрій Йосифович Начальник Управління культури та охорони культурної спадщини ММР
Кремінь Дмитро Дмитрович Поет, публіцист, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії. Член Національної спілки письменників України
Лохматов Андрій Петрович Журналіст


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Павлова Анна Анатолієвна,

головний спеціаліст Відділу містобудівного кадастру та обліку об’єктів містобудування Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.