Вопросы Союза архитекторов по итогам V Пленума правления 23.05.17г. для подготовки ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Николаевской организации НСАУ

Уважаемые коллеги! 

       Правление Николаевской областной организации НСАУ сообщает о следующих событиях, касающихся жизни организации в целом и всех архитекторов в частности. 

 1. В мае 2017 года наша организация зарегистрирована в Едином государственном реестре, как  ТВОРЧА СПІЛКА «МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАНИ».
 2. Для регистрации в управлении юстиции ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВЕ, принятых на общем собрании в декабре 2016 года и утвержденных сначала ПЛЕНУМОМ НСАУ, а потом ВНЕОЧЕРЕДНЫМ СЪЕЗДОМ НСАУ (в феврале 2017 г.) — оказалось необходимо приложить к протоколу собрания реестр участников собрания ( с паспортными данными, идентификационным кодом и личной подписью ).
  Кроме того, для регистрации изменений устава, с момента принятия решения, необходимо уложиться в 60 дней. То есть, на ближайшем общем собрании организации необходимо подтвердить принятие изменений в нашем уставе и к протоколу собрания приложить необходимый реестр участников.
 3. 23 мая 2017 года состоялся V Пленум НСАУ. На днях, присланы РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА, которые предлагаем для ознакомления и дальнейшего обсуждения на общем собрании.  ВНИМАНИЕ!!!  Решения пленума, практически, «судьбоносные» :  МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ВЫПЛАТ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ «АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ» (под которыми подразумеваются ВСЕ! сертифицированные архитекторы, пока не входящие в члены НСАУ).
 4. Кроме того, предлагается создать региональные отделения АРХИТЕКТУРНЫХ ПАЛАТ.
 5. Все вышеизложенные вопросы требуют безотлагательного обсуждения. Предлагаем провести общее собрание организации 29 июня 2017 года.
  ВНОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

       С уважением,  председатель правления  Владимир Сысоев.

P.S. Свои предложения присылайте по адресу :  vladimirsysoev50@gmail.com

12.05.2017 повідомлення про включення 001 кк

Рішення V Пленуму правління Національної спілки архітекторів України XVIII скликання

 23 травня 2017р. м. Київ

Обговоривши винесені на розгляд питання порядку денного V Пленуму правління НСАУ XVIII скликання правління ухвалює:

 1. З питання «Про виконання Кошторису Національної спілки архітекторів України у 2016 році; пропозиції щодо Кошторису Спілки на 2017 рік».

1.1.   Прийняти до відома інформацію Голови ревізійної комісії НСАУ Заліщука О.Ю. щодо використання фінансових ресурсів Спілки у 2016 р.

1.2.   Затвердити звіт президента НСАУ Гусакова В.М. про виконання Кошторису Спілки у 2016 році.

1.3.   Погодити проект Кошторису НСАУ на 2017 рік та рекомендувати Президенту Спілки його затвердити.

 1. З питання «Про внесення змін до Регламенту Атестаційної архітектурно-будівельної комісії щодо складу (видів) робіт, на виконання яких надається право сертифікатом».

2.1.   Доопрацювати «Окремі види робіт (послуг), пов’язані зі створенням об’єктів архітектури за відповідними напрямками професійної діяльності» (додаток до Регламенту Атестаційної архітектурно-будівельної комісії).

Доопрацьований документ затвердити в режимі он-лайн Президією НСАУ.

Відповідальні:   Гусаков В.М.
                                  Чижевський О.П.
                                  Комісія з професійної практики (Серьогін Ю.І.)
                                  Серьогін Ю.І.
                                  Члени Президії НСАУ 

                                               Термін:               червень 2017р.

2.2. Розробити і впровадити відповідні програми передатестаційного навчання та проводити атестаційну діяльність відповідно до цих програм.
Відповідальні:   Чижевський О.П.
                                  Члени Атестаційної архітектурно-будівельної  комісії

                                                Термін:               ІІІ квартал 2017 р.

 1. З питання «Про стан справ щодо створення регіональних відділень Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України».

3.1.   Завершити до вересня 2017 рокуформування регіональних відділень Архітектурної Палати НСАУ. Формування Архітектурної Палати НСАУ здійснити до жовтня 2017 року.

Відповідальні:   Гусаков В.М.
                                  Чижевський О.П.
                                  Голови правлінь місцевих організацій НСАУ

 3.2.   Регіональні відділення Архітектурної Палати НСАУ створюються ініціативними групами з атестованих членів Спілки, які формуються правліннями місцевих організацій НСАУ.

 1. З питання сплати членських внесків в зв’язку з набуттям Спілкою статусу саморегулівної організації та формуванням Архітектурної Палати НСАУ.

На виконання статей 3; 4 Стандарту професійної діяльності 3 «Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами Національної спілки архітекторів України робіт (послуг) неналежної якості», прийнятого правлінням НСАУ 17 жовтня 2014 року, схвалити наступні рішення:

4.1.   Розмір членських внесків та порядок їх сплати для неатестованих архітекторів – членів НСАУ залишити без змін з перерахуванням 10% зібраних коштів правлінню НСАУ.

4.2.   Встановити розмір членських внесків атестованих архітекторів – членів НСАУ 100 грн./місяць.

4.3.   Встановити розмір членських внесків атестованих архітекторів – асоційованих членів НСАУ 200 грн./місяць.

4.4.   Оплату членських внесків  відповідно до п.п. 4.2. та 4.3. цього Рішення здійснювати персонально через банківські платіжні системи не рідше, ніж один раз на півроку на рахунок НСАУ.

4.5.   Отримані членські внески розподіляються таким чином:

— 50% залишаються в Архітектурній Палаті НСАУ і направляються на формування Компенсаційного фонду НСАУ;

— 50% перераховуються на рахунки місцевих організацій НСАУ протягом тижня з дня надходження коштів на рахунок НСАУ.

4.6.   До кінця 2017 року утворити Компенсаційний фонд НСАУ. Встановити мінімальний розмір компенсаційного фонду в об’ємі 300 тис.грн.

Відповідальні:   Гусаков В.М.
                                  Чижевський О.П.

4.7.   Страховий внесок на страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності атестованого архітектора — члена НСАУ і атестованого архітектора — асоційованого члена НСАУ перед споживачем встановити в розмірі 300 грн./рік (на термін дії договору страхування).

4.8.   Забезпечити впровадження страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності атестованих архітекторів перед споживачем (у 2017 р.)
в розмірі половини річного страхового внеску з 1 липня 2017 року.

Відповідальні:   Гусаков В.М.
                                  Чижевський О.П.
                                  Голови правлінь місцевих організацій НСАУ  

 1. З питання «Про Концепцію системи підвищення кваліфікації архітекторів в п’ятирічному циклі відповідно до чинного законодавства»

5.1.   Схвалити «Концепцію системи підвищення кваліфікації архітекторів в п’ятирічному циклі» відповідно до чинного законодавства. Доопрацювати бальну систему за участю місцевих організацій НСАУ з подальшим затвердженням на VIПленумі правління НСАУ XVIIIскликання.

Відповідальні:   Чижевський О.П.
                                  Члени Атестаційної архітектурно-                                                                                                              будівельної комісії НСАУ,
                                  Голови правлінь місцевих організацій НСАУ

                                                Термін:               до 1 вересня 2017р. 

 1. З питання «Про пропозиції Дніпропетровської обласної організації НСАУ  відносно розширення прав та децентралізації роботи місцевих організацій НСАУ».

6.1.   Перенести розгляд питання на VI (передз’їздівський) Пленум правління НСАУ XVIII скликання (вересень 2017 р.).

6.2. Дніпропетровській обласній організації НСАУ підготувати відповідні матеріали до розгляду на VI Пленумі правління та надати їх правлінню НСАУ та місцевим організаціям НСАУ не пізніше 1 вересня 2017 року.

Відповідальні:   Шковира А.Ю.
                                  Богданов І.В.                                     

 1. З питання звернення від V Пленуму правління НСАУ XVIII скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо здійснення Львівською обласною організацією НСАУ свого права безоплатного користування приміщеннями Будинку архітектора у м. Львові на вул. Підвальній, 4

 7.1.   Звернутись до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням сприяти безперешкодному здійсненню Львівською обласною організацією НСАУ свого права безоплатного користування приміщеннями Будинку архітекторів у м. Львові на вул. Підвальній, 4.

Відповідальні:   Гусаков В.М.
                                  Ярема О.Б. 

 1. З питання звернення Кіровоградської обласної організації НСАУ щодо можливих проблем у будівельному комплексі в зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»(№ 1817-VIII) 

8.1. Підтримати пропозиції Кіровоградської обласної організації НСАУ викладені в листі на імʼя президента НСАУ (вх. № 107 від 23.05.2017 р.)

8.2. Підготувати та направити до суб’єктів законодавчої ініціативи звернення від VПленуму правління НСАУ XVIIIскликання з приводу проблем, викладених у листі Кіровоградської обласної організації.

Відповідальні:   Гусаков В.М.
                                  Харламова Л.В.

Термін:              червень 2017 р.

 1. З питання затвердження прийняття архітекторів до членів НСАУ за поданням місцевих організацій Спілки

 9.1.   Затвердити прийняття архітекторів до членів Національної спілки архітекторів України за поданням місцевих організацій НСАУ (список прийнятих архітекторів до членів НСАУ – додаток до Рішення Пленуму).

Президент Національної спілки архітекторів України                                           В.М.Гусаков