Обсуждение ВОПРОСА формы ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО расчета по инициативе Управления ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и АРХИТЕКТУРЫ Николаевского горсовета

28 февраля 2017 г. ( отправлено почтой  23. 02. 17 г.) правление Николаевской областной организации Национального союза архитекторов Украины получило письмо следующего содержания :

DSCN2819 к


Напоминаем, что ранее, в декабре 2016 г. Николаевская областная организация Национального союза архитекторов Украины ( рабочая группа :  Анищенкова Ю.Г.; Атанасов О.А.; Васюкова Н.В.; Григоренко Н.Н.; Догадова Л.В.; Марухняк С.Н.; Перцула Л.И.; Сия Е.В.; Сысоев В.В.)  направила мэру  г. Николаева Сенкевичу А.Ф. письмо со своими предложениями по Рекомендованной форме Градостроительного расчета :  

2017-01-18 16.42.40 к — копия

2017-01-18 16.43.08 к — копия

2017-01-18 16.43.29 к


Рекомендований перелік змісту містобудівного розрахунку з
 техніко-економічними показниками запланованого об’єкту будівництва.

1.Вимоги до містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого об єкту будівництва (далі-Вимоги) визначають єдині принципи розроблення містобудівного розрахунку для викладання замовником своїх намірів забудови земельної ділянки,

2.У цих вимогах терміни вживаються у такому значенні:

Будівництво -нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єкта архітектури,технічне переоснащення діючих підприємств які здійснюються відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Містобудівний розрахунок-розрахунок щодо гранично допустимих параметрів забудови ,умови ув язки архітектурно-планувального та об’ємно -просторового рішення ,системи обслуговування інженерних комунікацій,транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням чинних нормативних документів.

Об’єкти будівництва-будинки, будівлі,споруди будь-якого призначення,їх комплекси та частини,лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Інші терміни вживаються у значенні ,визначеному чинним містобудівним законодавством, будівельними нормами,державними стандартами і правилами.

3.Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва, який подається замовниками відповідно до п.2.2 Порядку надання містобудівних умов та обмежень, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011р.№109 має обов’язково містити Пояснювальну записку та Графічну частину (Ескіз намірів забудови).

4.Склад пояснювальної записки:

4.1.Загальні дані (назва об’єкта будівництва, адреса будівництва, правовстановлюючий документ на землю, площа земельної ділянки, надана у користування або передана у власність, на якій планується будівництво об’єкту, ;

4.2.Характеристика намірів забудови — нове будівництво реконструкція, реставрація,капітальний ремонт об’єктів будівництва ,технічного переоснащення діючих підприємств.

4.3.Розрахунки та аналіз намірів забудови земельної ділянки:площа земельної ділянки, гранична щільність забудови,граничний відсоток забудови,гранична площа забудови,гранична висота будівлі/споруди,гранична поверховість,мінімальні відступи будівлі /споруди від червоних ліній,ліній регулювання забудови,інженерних мереж,зелених насаджень,від об’єктів з планувальними обмеженнями,черговість будівництва,клас шкідливості об’ єкта (додатково результати заносяться до таблиці 1, додаток1) та відображаються у графічній частині.

4.4.Пропозиції та висновки щодо будівництва об’єкту, виконані на основі містобудівного розрахунку, занесені до Таблиці 2 (Техніко-економічні показники житлових будинків), або до Таблиці 3 (Техніко-економічні показники громадських будинків і споруд), промислових споруд та інш.;та відображені у графічній частині, як ескіз намірів забудови земельної ділянки.

5.Описова частина намірів забудови має включати інформацію про архітектурно-містобудівні вимоги:

—   існуючу навколишню забудову (функціональне призначення ,поверховість,технічний стан тощо);

—  використання підземного простору та його функціональне призначення;;

—  розміщення та функціональне призначення вбудовано-прибудованих приміщень;

— організацію під’їздів підходів до об єкту будівництва, пішохідних переходів ,наявність велосипедних доріжок, місць паркування транспортних засобів (постійного ,тимчасового зберігання легкових автомобілів), организацію розвантаження автомобілів вбудовано-прибудованих приміщень (за наявності);

— забезпечення інженерними комунікаціями;

— відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об’єкта.

-забеспечення потреб маломобільних груп населення та людей з обмеженими можливостями.

6. Склад графічної частини.

6.1.Фасади будівель в масах.

6.2. Схеми планів поверхів.

6.3. Схеми розрізів ( за потребою ).

6.4. Cитуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

6.5. Cхема розташування об’єкта містобудування .

6.6. Cхема розміщення об’єкта , виконана на оновленому топографо-геодезичному зніманні М1:500,у паперовому або цифровому вигляді на електронному носії .

6.7..Креслення схеми розміщення об’єкта повинно містити таку інформацію:

-поверховість будівлі/споруди  ;

— відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки пропонуємого об’єкта ;

— відступи будівлі/споруди від меж суміжної забудови;

— відступи від об єкта проектування до червоних ліній та ліній регулювання забудови;

— основні техніко-економічні показники;

— организація  під’їздів до будівлі/споруди,пішохідних переходів,місць паркування          автомашин;черговість будівництва(при потребі) 

                                                                                                                                                          Додаток 1 до
рекомендацій

Таблиця 1
Техніко-економічні показники житлових будинків

—                    №

—                    з/п

—                    Показники —                    Одиниці виміру —                    Величини в одиницях виміру
—                    1 —                    Площа забудови —                     м2
—                    2 —                    Поверховість —                    поверх
—                    3 —                    Умовна висота будинку —                    м
—                    4 —                    Кількість квартир у будинку, в тому числі:** —                    шт.
—                    — однокімнатних —                    шт.
—                    — двокімнатних і більше —                    шт.
—                    5 —                    Загальна площа квартир у будинку —                     м2
—                    6 —                    Площа вбудованих нежитлових приміщень —                     м2
—                    7 —                    Загальний будівельний об’єм усього, в тому числі: —                     м3
—                     — вище позначки ±0.000 —                     м3
  • ** для об’єктів реконструкції, реставрації, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітального ремонту існуючих будівель/споруд колонку 4 розділити на дві підколонки: 4.1 існуючі , 4.2 проектні 
  •                                                                                               

 Таблиця 2
Техніко-економічні показники громадських будівель і споруд

—                    №

—                    з/п

—                    Показники —                    Одиниці виміру —                    Величини в одиницях виміру
—                    1 —                    Площа забудови —                     м2
—                    2 —                    Поверховість —                    поверх
—                    3 —                    Умовна висота будівлі —                    м
—                    4 —                    Загальна площа громадської будівлі, у тому числі:** —                    м
—                    5 —                    Загальний будівельний об’єм усього, у тому числі: —                     м3
  • ** для об’єктів реконструкції, реставрації, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення, капітального ремонту існуючих будівель/ споруд колонку 4 розділити на дві підколонки: 4.1 існуючі , 4.2 проектні

Просим всех заинтересованных лиц, инвесторов и проектантов, принять участие в обсуждении данного вопроса.
Правление  Николаевской областной организации Национального союза архитекторов Украины, со своей стороны, предложит этот вопрос на рассмотрение Общего собрания Союза архитекторов. Состав рабочей группы для дальней работы также будет определен на собрании.

Правление  Николаевской областной организации НСАУ