Пропозиції Дніпропетровської організації НСАУ щодо сертифікації

Шановні колеги!

Дніпропетровська обласна організація НСАУ звертається до вас за підтримкою та допомогою у підготовці пропозицій щодо розширення прав та децентралізації роботи місцевих організацій НСАУ, що готуються згідно з дорученням ІІ пленуму правління (п. 5.6 рішення) від 15 травня 2015р для розгляду на ІІІ пленумі правління Спілки.

Наразі ми проводимо аналіз існуючого стану НСАУ, працюємо з фахівцями суміжних галузей та юристами, вивчаємо сучасний досвід функціонування аналогічних організацій у світі. Нажаль, картина сьогодення у архітектурно-містобудівної галузі невтішна. Наведемо основні короткі тези щодо сучасного стану справ:

  • Значне погіршення якості проектування, як на рівні прийняття концептуальних рішень, так й на стадії розроблення робочої документації для будівництва;
  • Суттєве падіння престижу професії у суспільстві, формування відношення до архітектури, як до сфери послуг;
  • Катастрофічний відрив професійної освіти від реальних потреб архітектурного процесу, вкрай низькій професійний рівень випускників вищої школи.

Одним з найважливіших напрямків діяльності НСАУ є забезпечення високої якості архітектурного середовища, сучасного гуманістичного простору існування людини. На перший план виходить відповідальність професійного цеху перед суспільством. Яким чином вирішити ці завдання?

Безумовно, найвагомішим важелем у досягненні необхідної якості містобудівного процесу є персоніфікація відповідальності виконавця, задля якої створена система сертифікації архітекторів. Такий принцип запроваджено у багатьох розвинених країнах світу, про нього мріяли й українські професіонали багато років.

Але ж чи виконує на сьогодні сертифікація свою пряму функцію – забезпечення високої якості проектування? З’ясовується, зовсім ні. Сертифікат, на жаль, став об’єктом товарно-грошових відносин. Тому неодноразовими стали випадки появи сертифікатів у «кишенькових» проектувальників будівельних компаній, не маючих ані досвіду, ані часу для прийняття виважених містобудівних та архітектурних рішень.

Чи має достатньо аргументів для відстоювання своєї позиції проектувальник, підлеглий будівельнику? Звісно, ні… З другого боку, нерідкі випадки, коли досвідчені архітектори з багаторічним стажем та десятками реалізованих об’єктів за плечима вагаються, чи варто отримувати сертифікат з урахуванням чималих фінансових витрат в наше кризове сьогодення.

Незрозумілою стає економічна ефективність отримання сертифікату – гроші на сертифікацію витратив, а чи буде робота? Вона неодмінно була б у досвідчених проектувальників, якби не одна з головних кризових ознак – жорстокий демпінг з боку тих, чия кваліфікація не дозволяє зрозуміти, що таке взагалі повноцінна проектна документація. Тут би й прийшла на допомогу сертифікація, але ж не судилося…

Вважаємо за необхідне, в межах роботи з децентралізації сконцентруватися на питанні формування на місцях реальної системи підвищення кваліфікації та атестації відповідальних виконавців.

В якості основних напрямків вбачається наступне:

■         формування місцевих навчальних осередків з максимальним залученням професіоналів з регіонів для постійного підвищення фахового рівня архітекторів та проведення передатестаційних курсів підвищення кваліфікації;

■         впровадження сучасних методів дистанційного навчання з використанням мережі інтернет;

■         подальший перехід до бальної системи підтвердження професійного рівня сертифікованих архітекторів

Також доцільним вважаємо переформатування складу засновників ТОВ НЕЦ НСАУ з введенням до складу представників всіх місцевих організацій, а також створення наглядової ради для дієвого контролю та методичної підтримки НЕЦ.

Зважаючи на вищевикладене, просимо розглянути на засіданнях правлінь місцевих організацій наші пропозиції та відповісти у формі витягу з протоколу правління на наступні питання:

  1. Яким ви бачите механізм безперервного навчання архітекторів, що мають сертифікати?
  2. Хто на вашу думку, може встановлювати нездатність архітектора до самостійної роботи, що і є одним із основних моментів саморегулювання в архітектурній діяльності, яким має бути механізм позбавлення сертифікату?
  3. Чи підтримуєте ви зміну складу засновників ТОВ «НЕЦ НСАУ» з метою забезпечення прозорої та ефективної роботи закладу. Якщо підтримуєте, то надайте кандидатуру від вашої організації (порядність та авторитет серед колег — перш за все) для роботи в Раді засновників?

Обробивши ваші відповіді на наведені питання ми вийдемо з їх обговоренням та прийняттям рішень на пленум правління НСАУ.

Листування за адресою: NSAUDnipro@gmail.com

Обговорення за тел.:

0503205473 — Шковира Андрій

0675656708 — Богданов Ігор

0505201961 — Волик Дмитро

Правління Дніпропетровської обласної організації НСАУ